Změna č. 1 Územního planu Mutěnice byla vydána Zastupitelstvem obce Mutěnice usnesením č. VII/2019Z/18 ze dne 26. 9. 2019 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 8. 11. 2019. Do vydané změny ÚP lze nahlížet na Obecním úřadě Mutěnice, stavebním úřadě (MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad), úřadě územního plánovaní (MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města) a krajském úřadě (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánovaní a stavebního řádu).
« 
« « « « « « « « « « « « « « « «
   
1Graficka cast16.7 MB 12. 9. 2019, 12.25:00  
2Textova cast11.1 MB 12. 9. 2019, 12.25:00  
< 7 dní  |  < 14 dní  |  < 30 dní