Poslední změna, a to Změna č. 1 Územního plánu Mutěnice, byla vydána Zastupitelstvem obce Mutěnice usnesením č. VII/2019Z/18 ze dne 26. 9. 2019 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 8. 11. 2019. Do úplného znění ÚP Mutěnice lze nahlížet na Obecním úřadě Mutěnice, stavebním úřadě (MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad), úřadě územního plánovaní (MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města) a krajském úřadě (Krajsky úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánovaní a stavebního řádu).
« 
« « « « « « « « « « « « « « « «
   
1GRAFICKA CAST34.6 MB 15. 10. 2019, 13.25:37  
2TEXTOVA CAST1.3 MB 12. 9. 2019, 12.44:06  
< 7 dní  |  < 14 dní  |  < 30 dní