Obecní úřad Rohatec zajistil podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti (§ 24 stavebního zákona) a pořizuje sám územně plánovací dokumentaci a její změny. Více informací na: https://www.rohatec.cz/obec-1/uzemni-plan-/
« 
« « « « « « « « « « « « « « « «
   
< 7 dní  |  < 14 dní  |  < 30 dní